Informacje o płatnościach

TATRA TRADING INTERNATIONAL, s.r.o.
Stará Lesná 178, Hotel Horizont 059 60 Tatranská Lomnica
REGON: 35 710 501
NIP EU: SK2021392593
DIČ:20 213 92 593
SWIFT:GIBASKBX
spółka wpisana do Rejestru handlowego Sądu Okręgowego w Preszowie, oddział: Sro, nr. 11587/P